หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เดินเท้าบุกกระชังปลาริมแม่น้ำโขง ช่วยรับซื้อปลานิล ตามโครงการ “ทหารพรานอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากพิษโควิด-19

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มีความเป็นห่วงชาวเกษตรกรนครพนม จึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร ภายใต้โครงการของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ กองทัพบกช่วยแบ่งเบาปัญหา ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” จากพี่น้องเกษตรกรจึงเดินเท้าบุกกระชังปลาริมแม่น้ำโขง ช่วยรับซื้อปลาของ นายวนิต แพงเนตร อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 62 ม.9 บ.ท่าลาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากพิษโควิด-19 เป็นปลานิล Size ใหญ่ ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท จำนวน 30 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 2,100 บาท เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน ทางด้านนายวนิต แพงเนตร มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยให้การสนับสนุนช่วยซื้อปลานิลของตน ทำให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมขอบคุณที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21ที่ได้ ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยดีตลอดมา

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม