อบต.นาเข อ.บ้านแพง จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เน้นสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน

ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข ตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต 1 มอบหมายให้นางพูนสุข โพธิ์สุ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแสงชัย รัตนนิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข อ.บ้านแพง นายจีรศักดิ์ ไชยสุระ ส.อบจ.นครพนม ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้านรวม 6 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา กีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาพ่อบ้าน แม่บ้านต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความ รักความสามัคคี ปรองดอง ในชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจออกกำลังกายสร้างสุขภาพต้านยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการจัดกีฬาที่มุ่งเน้นความรักสามัคคีในชุมชนสร้างความอบอุ่นในครอบครัวที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการสร้าง ความร่วมมือในการพัฒนา โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะเริ่มจากการจัดขบวนพาเหรดของ 6 ชุมชนที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และโชว์ถึงอาชีพเปลี่ยนไปจนถึงประเพณีสำคัญของแต่ละหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์กำจัดขยะลดถุงพลาสติกใช้ขยะรีไซเคิลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดอุบัติเหตุรถอบายมุขตลอดจนการดูแลสุขภาพในชุมชนก่อนที่จะแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สร้างสีสันความสนุกสนานสอดแทรกการสร้างความรักสามัคคีในชุมชน
ส่วนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่วิ่งผลัดอุ้มแตงโม วิ่งผลัดลูกโป่ง วิ่งผลัดแต่งตัวป้อนนมและวิ่งผลัดกระสอบ  ส่วนกีฬาสากลได้แก่ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลชาย 60 ปีขึ้นไปเซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอลชาย  วอลเลย์บอลแม่บ้าน  วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง และมวยทะเลนายแสงชัย รัตนนิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลเป็นการสร้างความรักความสามัคคีถือเป็นประเพณีของชาวตำบลนาเขนสืบสานกันมานานสิ่งที่สำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้างเสริมสุขภาพต้านยาเสพติดแต่เน้นในเรื่องของการสร้างความปรองดองในชุมชนการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว เนื่องจากหลายครอบครัวการใช้ชีวิตไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมที่สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ร่วมกับผู้บริหารและ 6 ชุมชนได้เห็นความสำคัญในการจัดกีฬาส่งเสริมความสามัคคีซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม ปราศจากความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความรักในครอบครัวลดปัญหาการขัดแย้ง

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนมรายงาน

Related posts