นครพนม – ยื่นทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวรูปแบบใหม่ ลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก

 


วันที่ 24 พ.ค.65 ที่สำนักงานการบริการหนังสือผ่านแดนชั่วคราวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม นายรพีภัทร พลศรี เจ้าหน้าที่งานผ่านแดน ประจำสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เปิดเผยว่า ผู้ที่ประสงค์เดินทางข้ามแดนชั่วคราว กำหนดไม่เกิน 3 วัน 2 คืน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค๊ตล่วงหน้าได้แล้ว โดยขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก เพียงบันทึกข้อมูลฐานบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหน้าหลังลงระบบและแจ้งวันที่จะมารับเอกสารล่วงหน้าในขั้นตอนเดียว หลังเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน


นายรพีภัทร พลศรี กล่าวแนะนำเพิ่มเติมว่า ให้ถ่ายภาพหน้าจอของคิวอาร์โค้ดหลังจากทำรายการเสร็จ เพื่อมายื่นแสดงในวันที่รับเอกสารจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์นี้ สามารถยื่นทำได้ทั้งหนังสือผ่านแดนเป็นเล่ม(รายปี)สำหรับผู้มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนครพนมไม่น้อยกว่า6เดือน และแบบหนังสือชั่วคราวข้ามแดนเฉพาะแขวงคำม่วนได้ 3 วัน 2 คืน นับว่าเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง