อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.นาดี

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาย สุทัศน์ พูนแสวงทรัพย์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตร(ผักกวางตุ้งและใบโหระพา) เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงสวนนั้น ทำให้เจ้าของสวนผักฯมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อผักกวางตุ้งและใบโหระพา ถึงสวนเกษตรกรโดยตรงในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และในห้วงที่ผลผลิตล้นตลาด ซึ่งทำให้ออกจำหน่ายผลผลิตได้ยากกว่าปกติ หากมีใครสนใจผักกวางตุ้งและใบโหระพา หรือผักสวนครัวชนิดอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 080-1944495 นาย สุทัศน์ พูนแสวงทรัพย์ เจ้าของสวนได้โดยตรง

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13