หนองคาย- โรงรับจำนำเทศบาลเมืองหนองคาย สำรองเงินกว่า 130 ล้านบาท เตรียมบริการผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)เทศบาลเมืองหนองคาย สำรองเงินกว่า 130 ล้านบาท เตรียมบริการผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


นายบุญเรือง สัตถาผล ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เผยว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับประชาชนในทุกอาชีพ ได้รับความเดือดร้อน ต้องหันหน้าพึ่งโรงรับจำนำโดยทยอยนำเอาทรัพย์ มาวางจำนำกับทางโรงจำนำอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นทองคำ รองลงมา คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตร เช่น โทรทัศน์ พัดลม จักรเย็บผ้าไฟฟ้า และเครื่องตัดหญ้า รวมทั้ง เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่าย ในครอบครอบครัว ทั้งจำนำเวลาสั้นๆ และแบบยาวๆ คาดว่า ในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียน จะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดเรียน โดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมเงินทุนสำรอง ไว้ กว่า 130 ล้านบาท ให้บริการประชาชนเชื่อว่าเพียงพอ


สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วงที่กำลังจะมีการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 สถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้นไม่เกิน 5000 บาท หากเงินต้นเกินกว่า 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดให้บริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

:พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา ภาพ-ข่าว จังหวัดหนองคาย