เลย (ชมคลิป) ผอ.สนภ.2 นทพ. ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน ทต.คอนสา อ.ปากชม

 


วันที่ 5 พ.ค.65ที่ บ้านสาธร หมู่10 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาที่ 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นพค.23 สนท.2 นทพ.) ต.ท่าสวรรค์ อ. นาด้วง จ.เลย จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และราษฎร ให้การต้อนรับ พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ ในโอกาสตรวจความเหมาะสมของแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ งานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ต.เชียงกลม และ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
จากนั้น ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ให้กับเทศบาลตำบลคอนสา ได้ดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ และเกิดประโยชน์กับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย