หนองบัวลำภู (ชมคลิป) หนองบัวพิทย์ คิ๊กอ๊อฟสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE สู่โรงเรียนแห่งความสุข( happy school) ก่อนเปิดภาคเรียน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กดปุ่มคิ๊กอ๊อฟค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจรัญ เฉิดฉาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครูและวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE สู่โรงเรียนแห่งความสุข( happy school) ก่อนเปิดภาคเรียน

ดร.สุขเกษมฯผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพของนักเรียน เราจะนำพาบุคลากรทุกคนสู่โรงเรียนแห่งความสุข” happy school”ใน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะมีห้องเรียนพิเศษรองรับนักเรียนถึง 8 ห้องเรียนและห้องเรียนปกติ ถึง 40 ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีความเสมอภาคสำหรับนักเรียนในเขตบริการ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้โรงเรียนได้ทำมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 8 ปี

เป็นห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการด้านเจตคติ ความรู้และการปฏิบัติ จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่ามาเรียนที่นี่ ไม่ต้องเรียนไปไกลถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษ ซึ่งเป็นความเสมอภาคเหมือนห้องเรียนปกติ ที่เป็นห้องเรียนคู่ขนาน ที่ให้ความสำคัญไม่แตกต่างกัน โดยในปีการศึกษา 2565 นี้เป้าหมายของเราจะนำพานักเรียนให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่ดีๆโดยเฉพาะคณะแพทย์แพทย์ศาสตร์ซึ่งหนองบัวลำภู มีโควตาในแต่ละปีแต่เราทำได้ปีละ1- 2 คน แต่เป้าหมายเรามีถึง 10 คน

ในขณะที่ นางสาววัชรี โพธิยา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ สสวท.และ สพฐ.ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนสามารถเข้าเรียนเรียนต่อในโรงเรียนระดับคุณภาพที่เน้นวิทยาศาสตร์ได้เกินกว่าเป้าหมาย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการปรับพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการฝึกทดลอง นอกจากนี้เรายังมีการเพิ่มทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันของนักเรียน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมใหม่ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ สำหรับความคาดหวังของโครงการนี้เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนจะมีทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานในรายวิชาทั้ง 3 ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นมีความสุขสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแห่งความสุข( happy school) ในโอกาสนี้ต่อไป ครูวัชรีฯกล่าวด้วยความมั่นใจ


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู