ขอนแก่น – นายอำเภอน้ำพองผสมปูน ปูกระเบื้องให้บ้านผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

 

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอน้ำพอง นายไพโรจน์ บอมโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายสุนทร ขามธาตุ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นางธัญชนก บึงมุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายประพาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านของนายทองศูนย์ นาหนองตูม อายุ 63 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายชินกร แก่นคง น้ำอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ตามระบบ TPMAP ครัวเรือนละ 40,000 บาท เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม

ในการช่วยเหลือครั้งนี้ นายอำเภอน้ำพอง ยังได้ทำการผสมปูซีเมนต์ และทำการปูกระเบื้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ในอำเภอน้ำพอง ยังมีราษฎรที่เป็นผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือ จำนวนหลายราย ทางอำเภอจะได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยผู้ที่สนใจอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการฯ สามารถประสานติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนารชุมชนอำเภอน้ำพอง ได้ตลอดเวลาราชการ