หนองบัวลำภู – น้ำใจ นายกฯ ของ อปท.ศรีบุญเรือง มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้อำเภอศรีบุญเรือง

 


ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดสะเทียน ร่วมกันมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีนายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

โดยก่อนหน้านี้นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้ส่งมอบ ATK จำนวน 200 ชุด ให้แก่ ศปก.อ.ศรีบุญเรือง เพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง เช่นเดียวกัน
และในวันเดียวกัน นายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิด – 19 (ATK) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนชาวศรีบุญเรืองเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและด้อยโอกาส

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู