เลย (ชมคลิป) พิธีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง อ.ภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึงหลังเทศกาลกาลสงกรานต์ 65

ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย นายประชา แสนกลาง นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธานในพิธี”ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตา “ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก


นายอดิศร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า เทศกากลมหาสงกรานต์เมื่อวันที่ 13-17 เม.ย.2565 ผ่านพ้นไป แต่หลายพื้นที่ยังมีประเพณีสงกรานต์อยู่ เช่น ยอดภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย วันนี้ 19 เม.ย.65 อำเภอภูกระดึงร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ข้าราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมจัดงานสรงน้ำพระพุทธเมตตา ที่ชาวบ้านท้องถิ่นสืบทอดประเพณีกันมาหลายสิบปี ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไม่นิยมเที่ยวภูกระดึงช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมีรายได้ลดลง อีกทั้งการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย


หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดงานเชิญเที่ยวภูกระดึงเดือนเมษา-พฤษภา สรงน้ำพระพุทธเมตตาวันเนา เข้าศึกษาพื้นที่ป่าปิด ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 65


สำหรับประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน จนกระทั่งปี 2543 อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดจัดงานอย่างเป็นทางการ และใช้ชื่องานว่าเชิญเที่ยวภูกระดึงเดือนเมษา-ระทั่งปี 2543 อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดจัดงานอย่างเป็นทางการ และใช้ชื่องานว่าเชิญเที่ยวภูกระดึงเดือนเมษา-พฤษภา สรงน้ำพระพุทธเมตตาวันเนา เข้าศึกษาพื้นที่ป่าปิด โดยได้จัดต่อเนื่องกันมา สำหรับรูปแบบการจัดงานนั้น วันที่ 19 เม.ย.65 ภาคเช้าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และเดินขึ้นสู่ยอดภูกระดึง ภาคบ่ายจัดให้มีการละเล่นและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ เย็นและค่ำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแขกผู้มีเกียรติ ชมการแสดงของชุมชนท้องถิ่น


รุ่งขึ้นวันที่ 20 เม.ย. 65 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง หลังจากนั้นมีขบวนแห่ไปยังลานพระศรีนครินทร์ พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา สรงน้ำองค์พระพุทธเมตตาและเปลี่ยนผ้าครอง จากนั้นรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และหัวหน้าส่วน ซึ่งอุทยานฯได้แจ้งและเชิญนักท่องเที่ยว และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกปี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย