หนองบัวพิทย์ ฉลองครบรอบ 50 ปี กับสนามฟุตบอลมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ มอบให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านกีฬาภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’เข้าสู่ปีที่ 5

ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ชื่นชมฉลองสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่สร้างสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’เข้าสู่ปีที่ 5 และพิธีรดน้ำผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ดร.สุขเกษมฯ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าเดิมโรงเรียหนองบัวพิทยาคาร สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 และมีการก่อสร้างอาคารสถานที่และเปิดทำการเรียนการสอนรับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปี 2516 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้บนพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนประมาณสามพันกว่าคนบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 200 คน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารและโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อย่างน่าภาคภูมิใจ ดร.สุขเกษมฯกล่าว

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู