นอภ.ศิลาลาด นำชาวบ้านแต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว-ถวายพระใหญ่-มอบของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 13 เม.ย. ที่บริเวณริมลำน้ำเสียว ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลสงดรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เม.ย. 2565 เพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมทั้งจัดพิธีสรงน้ำพระสารีริกธาตุ และสรงน้ำพระพุทธศิลาลาดมงคล องค์พระใหญ่ประจำอำเภอ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แบบนิวนอร์มอล เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย จากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระใหญ่ พระพุทธศิลาลาดมงคล พระพุทธรูปประจำอำเภอ ที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามและโดดเด่น ตั้งประดิษฐานที่หน้าที่ว่าการอำเภอศิลาลาด เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้ขอพร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1,000 ชุด

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ