ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวน้ำพอง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ แหล่งน้ำ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พสกนิกรชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่า ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ แหล่งน้ำ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่แหล่งน้ำสาธารณแก่งหนองหวาย ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น, นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำพอง, พ.ต.อ.พรศักดิ์ งามดี ผกก.สภ.น้ำพอง, นายศุภชัย ดอนกระสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ทหารจาก มทบ. 23 พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ แหล่งน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจสาธารณะ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนร่วมกัน และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

โดยแก่งหนองหวายเป็นส่วนหนึ่งของห้วยเสือเต้น ซึ่งถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 7,860 ไร่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการทำประมงของชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังช่วยกรองของเสียและมลพิษจากการเพาะปลูก เป็นแหล่งสะสมของตะกอนดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูก จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ.