นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย เกจิอาจารย์ชื่อดังและคณะสงฆ์ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอ.เมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย เกจิอาจารย์ชื่อดังและคณะสงฆ์ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ และขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างงาน สร้างอาชีพและมีรายได้สู่ความยั่งยืนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันก่อน ณ วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ พระราชภาวนาวชิรากร(หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล พร้อมคณะสงฆ์ร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดถ้ำกลองเพล และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริบ้านถ้ำกลองเพล


โดยหลวงพ่ออินทร์ถวายฯ ได้ปลูกไม้ผลเพื่อให้ชุมชนนำไปขยายผลต่อซึ่งชุมชนได้ขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์รับฟังปาฐกถาธรรมจากพระราชภาวนาวชิรากร(หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) ในเรื่องการปฎิบัติตามหลักของพุทธศาสนา คือ ทาน ศีล ภาวนา การรักกายใจ โดยเฉพาะการแบ่งปันโดยการให้ทาน การรักษาและปฎิบัติตามหลักศีลห้า


และในเวลาต่อมาร่วมกันสร้างห้องน้ำที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม และบุคคลที่มาซื้อผัก และจากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นโครงการศิลปาชีพพิเศษ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จที่วัดถ้ำกลองเพล และพระองค์ท่านได้ทรงส่งเสริมอาชีพในการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ให้กับชาวบ้านถ้ำกลองเพล ซึ่งประชาชนชาวบ้านบ้านถ้ำกลองเพลได้สืบสาน รักษา และต่อยอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้มีความยั่งยืน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู