อุดรธานี –  ร.13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “ครบรอบ 67 พรรษา” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “ครบรอบ 67 พรรษา” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรและประเทศชาติ โดยได้เข้าดำเนินการขนย้ายท่อนไม้และทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ภายในวัด ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ต่อจากนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ”หมอเดินเท้า” ออกให้บริการทางการแพทย์ พร้อมแจกยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการตรวจและรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นให้กับประชาชน, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในพื้นที่ บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และในวันเดียวกันนี้ กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุด “Army Delivery” ดำเนินการนำข้าวกล่องออกแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ และความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13