เปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่

ที่สำนักงานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี โครงการอุบลสแควร์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานหอการค้า-ภาคอีสาน คณะกรรมการหอการไทย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดสำนักงานในครั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นจดทะเบียน ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2528 โดยท่านผู้ว่าฯ ดนัย เกตุสิริ ได้มีการเชิญ นักธุรกิจอุบลในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตร ,พาณิชย์ ,อุตสาหกรรม , สาขาการขนส่ง มาประชุมหารือกัน ถือเป็นการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ชั่วคราวต่อมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้มีการเรียกประชุมใหญ่ และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดถาวร ประจำปี 2529-2530 ผลการประชุมครั้งนั้นได้ประธานหอการค้าคนแรก คือ นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร และเลซาธิการหอการค้าคนแรกคือ นายสมชาย สุรพัฒน์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา 36 ปี มีประธานหอการค้าทั้งหมด 10 ท่าน ปัจจุบัน คนที่ 11 คือ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในวาระปี บริหาร 2564 – 2565 และนับตั้งแต่ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมานั้น สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งอยู่ที่ “อาคารอุบลวานิชสมาคม ” และตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนับว่า มีความผูกพันกับอุบลวานิชสมาคมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบ ดังนั้นเพื่อความสะดวก ในการบริหารจัดการองค์กร ที่เติบโตขึ้น เพื่อเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเพื่อให้เป็นจุดประสานงานที่สะดวกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีการประชุมหารือกันและตัดสินใจย้าย สำนักงานแห่งใหม่ มาอยู่ที่”โครงการอุบลสแควร์ อาคาร J101 เลขที่ 941/26 -27 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประธานหอการค้าฯ ในขณะนั้น คือ นายนิมิต สิทธิไตรย์ นับได้ว่า สำนักงาน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่แห่งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี