อบจ.อุบลฯ เตรียมเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ขนาด 50 ไมโครกรัม

ณ ศาลาไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม รอง นพ.สสจ.อุบลฯ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 25,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนโดสละ 555.-บาท เป็นเงิน 13,875,000.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดศูนย์บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการสูญเสียของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศลกลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง พระ /นักบวช
กลุ่มที่ 2 กลุ่ม 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป
กลุ่มที่ 3 กลุ่ม 507 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน ทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 ที่กองสาธารณสุข อบจ.อุบลฯ โทรศัพท์ 093 – 3243131 และเข้ารับการฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 19 -30 เมษายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี