พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญหลวงตาขึม วรธัมโม รุ่น ศิษย์ทบ.สร้างถวาย

พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญหลวงตาขึม วรธัมโม รุ่น ศิษย์ทบ.สร้างถวาย โดยทีมงานศิษย์หลวงตาขึม(เจษฎา บารมีหลวงตาขึม,เกอร์ ศรีสะเกษ,เดี่ยว คุโรซากิ อุบล,ธีรพงษ์ ปราบภัย) ได้รับเกียรติจาก ร.อ.ชูตินันท์ กิมประโคน ผบ.ร้อย อาวุธเบาที่1 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่6 มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ให้หลวงตาขึม วรธัมโมชีวประวัติ พระครูสุชัยวรธรรม (หลวงตาขึม วรธัมโม)
พระครูสุชัยวรธรรม ( หลวงตาขึม วรธัมโม ) อายุ74 ปี 54 พรรษา เจ้าอาวาสวัดผักขะ เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ( ทจอ.ชอ. )
️เดิมชื่อนายวีระชัย โตมร เกิดที่บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2490 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน บิดานายกร โตมร มารดานางยัน โตมร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน
บรรพชา วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2509 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีมะเส็ง ณอุโบสถวัดผักขะ
อุปสมบท วันพุธ 25 มีนาคม 2511 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีวอก ณ.อุโบสถวัดผักขะ เจ้าอธิการโสม อังคปัญโญ พระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมรัตน์ พระกรรมวาจาจารย์
️การปกครอง
2514 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผักขะ
2514 – 2516 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดผักขะ
2517 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดผักขะ
2542 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
2554 – ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์
2565-ปัจจุบัน ตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ