อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 จัดเจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของนาง ละเวียง คุลีดี บ้านเลขที่ 52 หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตร(ฟักทอง) เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรถึงสวนนั้น ทำให้เกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักโดยตรงจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ออกจำหน่ายผลผลิตได้ยากกว่าปกติ


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13