หนองคาย(ชมคลิป)สืบสานประเพณีโบราณ บุญเดือน 4 แห่บั้งไฟถวาย หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองแผ่นดิน

สืบสานประเพณีโบราณ บุญเดือน 4 แห่บั้งไฟถวาย หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองแผ่นดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสี่ยงทายเจ้าแม่ย่าง่าม ตามประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นที่มีมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่คู่ลูกหลาน


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 ที่ วัดศรีบุญเรือง บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บรรดาร่างทรงต่างๆ หรือที่เรียกว่า “นางเทียม” ในชุดเสื้อผ้าหลากสี ผ้าโพกศีรษะหลากสีเช่นกัน ถือมีดดาบเหมือนนักรบโบราณ พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลน้ำโมงทำกิจกรรมสืบสานประเพณีโบราณ ร่วมกันแห่บั้งไฟขนาดจิ๋วจากวัดศรีบุญเรือง ไปยังวัดศรีชมภูองค์ดื้อ เพื่อถวายบูชา “หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองแผ่นดิน เป็นการบวงสรวงในวันสุดท้ายของงานประเพณีบุญเดือน 4 ในวันขึ้น 15 ค่ำ ตามประเพณีความเชื่อของคนท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


หลังจากบรรดาร่างทรงหรือนางเทียมและชาวบ้านแห่บั้งไฟจิ๋วมาถึงวัด จะแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนนำบั้งไฟและผ้าป่าสามัคคีนำเข้าไปถวายภายเก็บไว้ภายในพระอุโบสถ 1 วัน หลังจากผ่านไป คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 บรรดาร่างทรงหรือนางเทียมและชาวบ้าน ก็จะแห่บั้งไฟไปวัดถ้ำย่างาม (โคกถ้ำ) ซึ่งตั้งอยู่บ้านน้ำโมง หมู่ 2 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อจุดบั้งไฟบูชาเป็นการบวงสรวงถวายหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และเสี่ยงทายเจ้าแม่ย่างาม โดยจะมีการรำของร่างทรงหรือนางเทียมเพื่อเป็นการถวาย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านตามฮีต 12 คอง 14 เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การจุดบั้งไฟเสี่ยงทายนั้นเพื่อให้ช่วยคุ้มครองดูแลรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัย ร่มเย็นเป็นสุข การเสี่ยงทายฝนฟ้า จะได้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นสิริมงคล สร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชนและผู้เข้าร่วมงาน

:ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-อภิชาติ-จังหวัดหนองคาย