อุดรธานี – ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.3

พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.3 จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และ พล.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.3 ที่หน่วยขออนุมัติจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ โดยดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในโอกาสนี้ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ได้ให้คำแนะนำวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยสามารถวางแผนดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์และโครงการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อขยายผลสู่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ด้วยความยั่งยืน