หนองคาย – กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13 ) ร่วมปฏิบัติภารกิจการค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่

พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ร่วมบูรณาการกับ หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย , กองร้อยสกัดกั้นฯ , หน่วยกู้ภัย(สว่างเมธาอุดรธานี) VR บ้านดุง , มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี , หน่วยกู้ภัยประจักษ์และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำในพื้นที่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการจัดกำลังพลออกสำรวจค้นหา จำนวน 4 ชุด รวม 26 คน โดยใช้เรือกู้ภัย 4 ลำ และเรือของหน่วยรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย คอยรักษาความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจากการดำเนินการปฏิบัติยังไม่พบผู้ประสบเหตุดังกล่าว ในโอกาสนี้ พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 , หัวหน้าสถานีเรือศรีเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ฯ เข้าประสานการปฏิบัติภารกิจกับ ร้อยเอก สุละสินฯ หัวหน้ากองร้อยที่ 242 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครหลวงเวียงจันทน์ (ฝ่ายลาว) พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาว ณ แนวเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างดี แต่การดำเนินการปฏิบัติภารกิจค้นหาดังกล่าวยังไม่พบผู้ประสบภัยแต่อย่างใด
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13