เลย(ชมคลิป)ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.3 มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้น้อง ๆ นักเรียน แนวชายแดน อ.ปากชม


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย คุณพัชราวดี สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้น้อง ๆ เด็กนักเรียน จำนวน 43 คน และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ต.หาดคำภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทยถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มและสร้างบรรยากาศ ที่แสนอบอุ่น และส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มอบอุปกรณ์กีฬาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเสียสละ และความมีน้ำใจต่อกัน โดยมี พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.21 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 และคณะได้เดินทางมอบพันธ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 4,000 ตัว สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีจากการได้รับประทานโปรตีนจากเนื้อปลา ขณะเดียวกันยังมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลานำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตต่อไป