ผวา!! สอบGAT/PAT ไม่ตรวจATK ผู้เข้าสอบ ผลักภาระให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) และมหาวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศได้จัดสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนของระบบ TCAS เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2565 โดยดำเนินการสอบในแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2565 สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับผิดชอบจัดสอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจำนวน 12 โรงเรียนคือ จังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นารีนุกูล มัธยมตระการพืชผล ลือคำหาญวารินชำราบ พิบูลมังสาหาร และเดชอุดม จังหวัดศรีสะเกษ คือ โรงเรียนขุขันธ์ กันทรลักษณ์วิทยา สตรีสิริเกศ และศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดอำนาจเจริญ คือ โรงเรียนอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร คือ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจากการดำเนินการสอบครั้งนี้ มีผู้เข้าสอบแต่ละโรงเรียนประมาณ 800-1,000 คน ต่อสนามสอบ การจังห้องสอบจัดอยู่๓รูปแบบ คือ 1 .ห้องสอบปกติ 2.ห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 3.ห้องสอบสำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่เป็นที่น่าสังเกต และเกิดวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมคือ การสอบครั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) และมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบไม่มีการตรวจ หรือขอผลตรวจAntigen Test Kit (ATK) ของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ 72 ชั่วโมง…. จนสร้างความหวาผวาให้กับครูและบุคคลากรของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีกล่าวว่า การจัดสอบครั้งนี้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อย และปลอดภัย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีการตรวจ หรือขอผลตรวจAntigen Test Kit (ATK) ของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ 72 ชั่วโมง โดยอ้างว่าเกรงจะเป็นภาระให้กับผู้เข้าสอบ และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบไม่มีความชัดเจนในเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ของห้องเรียนหลังจากมีการสอบ ซึ่งจะเป็นภาระให้กับโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างการพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องนำเงินงบประมาณอันมีอยู่น้อยนิดไปดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของเรื่อง ลำพังที่เป็นสนามสอบGAT/PAT ในครั้งนี้ก็สร้างความลำบากใจให้กับครู และบุคคลากรที่คุมสอบโดยเฉพาะการคุมสอบห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 และห้องสอบสำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งตนจะทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงกรณีดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : (วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี