อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ประสานท้องถิ่น เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นำน้ำอุปโภคช่วยเหลือชาวบ้านหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ พันตรี ทัตชัย เพ็ชรนิล นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลและรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ฯ โดยมี พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งภายในพิธีได้มีการปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ทันท่วงที และในวันนี้หน่วยได้ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ด้วยการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคให้กับประชาชนตามบ้านเรือนและเติมใส่ถังน้ำประปาของหมู่บ้าน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยแล้งมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13