จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 168ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 9 ราย กระจายทุกอำเภอ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงานพิธีต่างๆ


วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 10 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 158 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 15 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,239 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,117 ราย หายป่วยแล้ว 4,107 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 574 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 82 ราย มี อำเภอปากชม 10 ราย อำเภอวังสะพุง 3 ราย อำเภอภูกระดึง 4 ราย อำเภอท่าลี่ 6 ราย อำเภอภูหลวง 48 ราย อำเภอผาขาว 4 ราย และอำเภอเอราวัณ 7 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 168 ราย ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 9 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 159 ราย
Cluster ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 12 ราย Cluster ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จำนวน 13 ราย Cluster โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุง จำนวน 4 ราย Cluster บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ราย Cluster ตำบลหนองคัน อำเภอฎหลวง จำนวน 13 ราย Cluster งานศพบ้านโพนสว่าง ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จำนวน 5 ราย Cluster ตลาดนัดในอำเภอหนองหิน จำนวน 5 ราย Cluster ค่ายทหารในตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย Cluster ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จำนวน 5ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 106 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 15 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 26 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 8 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 6 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 11 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 2 ราย อำเภอปากชม จำนวน 10 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 1 ราย อำเภอนาแห้ว จำนวน 3 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 2 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 15 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 7 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 1,104 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 13 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 424,684 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 394,325 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย