ร้อยเอ็ด – เร่งรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดร้อยเอ็ดเร่งรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเชิญชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนสงกรานต์เพื่อให้ลูกหลานรดน้ำดำหัว ขอพรได้อย่างปลอดภัย

ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27ได้ให้การสนับสนุนและจัดสถานที่ภายในหน่วยไว้บริการอย่างเป็นระบบ มีการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 และวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 5 -11 ปี ส่วนผู้ใหญ่เป็นไฟเซอร์(ฝาสีม่วง) ที่มีการนัดคิวฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มต่างๆไว้ โดยมีครู และผู้ปกครอง พาเด็กนักเรียนเข้าคิวฉีดวัคซีนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองจากพื้นที่อื่นที่พาบุตรหลานมาเรียน หรือเรียนพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด หรือมีความประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถวอร์คอินฉีดได้ทันที ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น.-15.00 น.

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงได้เร่งรณรงค์เชิญชวน ในเดือนมีนาคมนี้ ขอให้คนร้อยเอ็ด พร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ลูกหลานรดน้ำดำหัว ขอพรอย่างได้ปลอดภัยด้วย

สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดร้อยเอ็ด ระลอกเดือนมกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อฯในพื้นที่ ( 10 มกราคม 2565 ) จำนวน 370 ราย แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 330ราย จากต่างจังหวัด 41ราย เสียชีวิต 1 ราย จำนวนผู้ป่วยสะสม 11,841ราย หายป่วยกลับบ้าน 275 ราย กำลังรักษา 3,673 ราย เสียชีวิตสะสม 21ราย
ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1เมษายน 2564 จำนวน 25,615 ราย เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1เมษายน2564 จำนวน 139 ราย