หนองบัวลำภู – แม่เมืองลุ่มภู มอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา” เป็นของขวัญให้กับผู้ทอผ้าและกลุ่มผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม

แม่เมืองลุ่มภู มอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา” เป็นของขวัญให้กับผู้ทอผ้าและกลุ่มผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้เกิดความหลากหลายและร่วมสมัย ก้าวสู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา”เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและคู่สมรสทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนกลุ่มทอผ้าจาก 50 กลุ่มของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ ในแต่ละท้องถิ่น เป็นการเริ่มต้น ต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้า ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วประเทศ

และในปี พ.ศ. 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย”ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง
จากนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ตลอดจนจัดเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ประจำปี พ.ศ. 2565″ขึ้น เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชั่วรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อโดยลักษณะของลายผ้าพระราชทาน เป็นลักษณะลวดลาย“ลาย S ที่ท้องผ้า” หมายถึง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่าง เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแต่ละท้องถิ่น โดยลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัว S หมายถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ “ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ” หมายถึง ความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มีต่อปวงชนชาวไทย
“ลาย S ประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้า” หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุข “ลายต้นสนที่เชิงผ้า” หมายถึง พระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของโครงการศิลปาชีพฯ อันลายต้นสนนี้ เป็นลวดลายพื้นถิ่นที่ถักทออยู่บนผืนผ้าของบ้านนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการศิลปาชีพฯ
“ลายหางนกยูงที่เชิงผ้า” หมายถึง ความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู