อุดรธานี – ร.13 พัน.2 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่าย แก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ออกปฏิบัติภารกิจบริการแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค จากการดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมชน และประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13