นครพนม – เกษตรกรอำเภอวังยาง “รวมใจลงแขกเก็บมันฝรั่ง” ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน


วันที่ 9 มีนาคม 65 ที่ บ้านยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถปลูกมันฝรั่งและสมารถให้ผลผลิตมันฝรั่งที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดในทุกๆปี อีกทั้งตลาดยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรที่นี่จากเดิมที่เคยปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งหันมาปลุกมันฝรั่งพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้กันเป็นจำนวนมาก ส่งที่เป็นมนต์เสน่ห์ของการปลูกมันฝรั่งที่นี่ ก็คือ บรรยากาศในการลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงพูดคุย เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเกษตรกร ที่เดินทางมาช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่งสดเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับตัวแทนบริษัทที่มารับซื้อ เป็นการช่วยกันลดรายจ่ายของแต่ละคนทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
นายสุพรรณ ชานุชิต ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งตำบลยอดชาด และเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เริ่มต้นปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตัวเองและครอบครัวมีการปลูกมันฝรั่งมาได้ประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว เพราะมองว่ามีรายได้สูงกว่าการทำนาปรัง ทั้งยังใช้น้ำน้อยกว่าและเหมาะกับพื้นที่ของตนเองที่อยู่ห่างจากคลองส่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้มีการปลูกอยู่ประมาณ 70 – 80 ราย โดยการลงทุน 1 ไร่ จะอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว แต่ละคนจะมีกำไรประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนว่ามีความขยันขนาดไหน สามารถดูแลแปลงมันฝรั่งได้ดีมากน้อยเพียงใด ส่วนขั้นตอนการปลูกนั้น ก็ไม่ได้ถือว่ายุ่งยากอะไรมากมาย เริ่มจากการไถดินยกรองแปลงปลูก จากนั้นก็นำพันธุ์มันฝรั่งที่ซื้อมาทำการผ่าตรงกลางให้ได้ประมาณ 8 ชิ้นแล้วนำไปคลุกปูนขาวหรือผงปูนก่อสร้าง รอประมาณ 1 อาทิตย์ก็นำลงแปลงปลูก รดน้ำ พอต้นเริ่มโตก็ทำการกลบ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาของแต่ละคน ส่วนระยะเวลาการปลูกจะอยู่ที่ประมาณ 70 วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งการรวมกลุ่มลงแขกเก็บผลผลิตของชาวบ้านยอดชาดแห่งนี้ก็เพราะต้องการให้ทุกคนมีรายได้สูงขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับทุกคน ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการผลิต การดูแลแปลงของแต่ละคนไปด้วยระหว่างทำงาน ซึ่งแต่ละวันก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเก็บในแต่ละแปลงให้ได้ตามจำนวนที่บริษัทต้องการในแต่ละวันที่อยู่ประมาณ 1,400 กระสอบ ซึ่งการปลูกมันฝรั่งในช่วงแล้งนี้เมื่อจำหน่ายแล้วทุกคนมีรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวแบบไม่เดือดร้อน โดยในปีนี้ทุกคนต่างก็ยิ้มออกเพราะมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เรื่องต้นพันธุ์ และวิธีการดูแลที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สำหรับการลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่ง ทางกลุ่มได้มีการร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของแปลงจะมีการเลี้ยงอาหารและน้ำดื่ม ถือเป็นการช่วยแรงกันในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้คนในชุมชนลดค่าใช้จ่ายและเกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง ในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งตำบลยอดชาด ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 41 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 332 ไร่ และจำหน่ายให้กับบริษัทในราคาประกันจากโรงงานในราคา กิโลกรัมละ 11 บาท ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง หรือโทร 093 – 4606153


ขอบคุณ ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
นายประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค รายงาน