กาฬสินธุ์ – สำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยช่วยชาวกาฬสินธุ์


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ห้องแพรวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบสาธารณภัย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
โดยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ขอรับความช่วยเหลือ จากเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง ค่าเครื่องอุปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัวในการดำรงชีวิต จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายคาด ขัตตินะบุตร รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 235,000 บาท , นายถวิล ไชยยาทอง รับเงินช่วยเหลือ 235,000 บาท , นายเกยสะอาด นิลโคตร รับเงินช่วยเหลือจำนวน 235,000 บาท , น.ส.นุช นิลโคตร รับเงินช่วยเหลือจำนวน 132,000 บาท , นายสลัด ไชยยาทอง รับเงินช่วยเหลือ 235,000 บาท และ นายเตียง อินไชยา รับเงินช่วยเหลือ 235,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,307,000 บาท
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เป็นวัตถุประสงค์หลัก ของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธา ได้แสดงน้ำใจร่วมบริจาคในการช่วยเหลือประชาชน และการเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ เพื่อมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย บ้านเรือนถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ในประเทศต่างๆ สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
ด้านนายคาด ขัตติยะบุตร ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ ผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ เปิดเผยว่า บ้านของตนเองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหลัง โดยขณะเกิดเหตุตนเองทำนาอยู่ เมื่อกลับมาถึงบ้าน ถ้าพบว่าบ้านไม่เหลือแล้ว เหลือแค่ซากปรักหักพัง ทั้งนี้การช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มาจากภาคส่วนราชการต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ตนเอง และผู้ประสบเหตุร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จากที่หมดกำลังใจสามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดและขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่พร้อมดูแลประชาชน