จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 158ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่เพียง 1ราย กระจายทุกอำเภอ สธ.แนะงดกิจกรรมรวมกลุ่มในงานพิธีต่างๆ


วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 10 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 158 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 14 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,071 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,032 ราย หายป่วยแล้ว 4,0256 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 503 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 75 ราย มี อำเภอเมืองเลย 23 ราย อำเภอปากชม 8 ราย อำเภอนาแห้ว 8 ราย อำเภอวังสะพุง 5 ราย อำเภอภูกระดึง 3 ราย อำเภอภูเรือ 2 ราย อำเภอท่าลี่ 9 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย อำเภอผาขาว 7 ราย และอำเภอเอราวัณ 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 158 ราย ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 1 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 157 ราย
Cluster ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จำนวน 2 ราย Cluster ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวงจำนวน 10 ราย Cluster โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุง จำนวน 12 ราย Cluster งานศพบ้านโพนสว่าง ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จำนวน 5 ราย Cluster โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จำนวน 5 ราย Cluster บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จำนวน 5 ราย
Cluster บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จำนวน 6 ราย Cluster ตลาดนัดในอำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 103 ราย อำเภอเมืองเลย จำนวน 10 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 22 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 3 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 7 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 20 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 6 ราย อำเภอปากชม จำนวน 11 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 8 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อำเภอหนองหิน จำนวน 2 ราย อำเภอท่าสื่ จำนวน 13 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 1,018 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 14 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 424,260 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 394,181 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย