อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  เปิดลานหน้าที่ว่าการฯ เป็นตลาดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ โชว์ของดีเมืองลุ่มภู สู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดตลาดชุมชนคนลุ่มภู เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของดีในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยมีนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมคณะรำวงคองก้า ตำบลบ้านขาม ร่วมสร้างสีสันก่อนเปิดงานตลาดชุมชนคนลุ่มภู
ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ภายในลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม ศกนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ในแต่ละพื้นที่มาโชว์และจำหน่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคือ หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการ และมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เด่น เป็นของฝาก ของที่ระลึกในระดับตำบล โดยผู้นำกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนได้มีการนำเอาองค์ความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการผลิต การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าสนใจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าของตำบลมาจำหน่ายในตลาดในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู ของดีเมืองหนองบัวลำภู สู่สากลต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู