จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 97 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่เพียง 4 ราย แนวโน้มกระจายทุกพื้นที่ สธ.แนะเว้นกิจกรรมรวมกลุ่ม


วันที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร โอกาสต่อไปแถลงสัปดาห์เว้นสัปดาห์
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 4 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 93 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,362 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 926 ราย หายป่วยแล้ว 3,420 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,588 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 45 ราย มีอำเภอเมือง 2 ราย อำเภอปากชม 5 ราย อำเภอนาด้วง 2 ราย อำเภอวังสะพุง 2 ราย อำเภอภูกระดึง 2 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย อำเภอนาแห้ว 19 ราย และอำเภอเอราวัณ 12 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 93 ราย
Cluster โรงเรียนในตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จำนวน 5 ราย Cluster งานศพบ้านดอนสำราญ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster งานบายศรีบ้านยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 5 ราย Cluster หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าลี่ อำเภอท่สี่ จำนวน 6 ราย Cluster ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จำนวน 2 ราย Cluster งานศพบ้านโพนทอง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จำนวน 4 ราย Cluster บ้านเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จำนวน 13 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 53 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 7 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 14 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 1 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 5 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 5 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 4 ราย อำเภอปากชม จำนวน 13 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 3 ราย
อำเภอท่าลี่ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 910 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 16 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 420,574 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 392,494 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย