หนองคาย – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า และกิจกรรมบริการตัดผมฟรี ตามโครงการ “Army Barber ในพื้นที่

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้กำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน หมอเดินเท้า และกิจกรรมบริการตัดผมฟรี ตามโครงการ “Army Barber ให้กับประชาชนในพื้นที่ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในโอกาสที่หน่วย ได้เข้าปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนหมอเดินเท้า เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน, ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ และให้บริการทางการแพทย์ โดยได้เข้าตรวจสุขภาพในเบื้องต้น และแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามอาการ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมบริการตัดผมฟรี ตามโครงการ “Army Barber ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน หมอเดินเท้า และกิจกรรมบริการตัดผมฟรี ตามโครงการ “Army Barber ให้กับประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ผู้นำชุมชน, ผู้ป่วย ,ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13