อุบลราชธานี – ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ใขปัญหาร้องเรียนน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน ในพื้นที่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน เทศบาลตำบลน้ำยืน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด เนื่องจากอ้างว่าโรงงานได้ปล่อยน้ำเสีย ลงแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบกับราษฎรหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วย

ต่อมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวและร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบโดยผู้จัดการ โรงงานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด ได้ชี้แจงกับคณะฯ ว่า โรงงานได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสียโรงงานตามกระบวนการทุกขั้นตอน และยังได้แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำไปใช้รดต้นไม้ และหญ้าเนเปีย เป็นต้น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป