‘ศรีสะเกษ’ เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปชช.-ผู้ขับขี่ ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม


เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ถนนทองมาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนและนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายวัฒนา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ได้แก่ 1.มาตรการด้านกฎหมาย 2.มาตรการด้านถนน และ3.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กำหนดมาตรฐานแบบป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นำไปใช้เป็นแบบปรับปรุงแก้ไขด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ ที่เป็นบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และสร้างความตระหนัก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts