มหาสารคาม (ชมคลิป) เกษตรร่วมใจ คูโบต้าร่วมมือ มอบรถขุดคูโบต้าขนาด 5 ตัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่

ที่บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถขุดคูโบต้าขนาด 5 ตัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ร่วมใจภักดิ์ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่บ้านโนนม่วง ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
นายนภา แก้วสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างและเครื่องยนต์ กล่าวว่า บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ร่วมใจภักดิ์ บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อ.นาดูน ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายจังหวัด ในการยกระดับนาแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในรูปแบบเกษตรครบวงจร เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการมอบรถขุด เพื่อให้ทางกลุ่มใช้ในด้านการเกษตร ขุดหาแหล่งน้ำ และดำเนินการในกิจการของกลุ่ม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากทั้งนายอำเภอ ตำรวจ และผู้บริหารของคูโบต้า ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่พิธีการ ทางนายอำเภอ และทางประธานกลุ่มก็ได้มีการกล่าวถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านและความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
จากนั้นนายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก็กล่าวเปิดงาน ซึ่งหมู่บ้านดงน้อยแห่งนี้ ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบ มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกัน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาวบ้านมีรายได้จากการทำเกษตรกรรม และสานหุ่นกระติ๊บข้าว โดยได้มีการนำตัวตุ๊กตาจากกระติ๊บข้าวมาตกแต่งที่หน้าเวที