สกลนคร – รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ให้การต้อนรับ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ กองพลทหารราบที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ในโอกาสนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพของสมาชิกฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 110 ผืน ให้กับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและชื่นชมสมาชิกฯ ที่ได้นำความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ไปต่อยอดในการดำรงชีวิต เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการตรวจเยี่ยมและการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8