หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนาม MOU ร่วมกับ กศน.หนองบัวลำภู แก้ไขบำบัดเด็กที่กระทำความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนาม MOU ร่วมกับ กศน.หนองบัวลำภู แก้ไขบำบัดเด็กที่กระทำความผิด ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ หลังยุติคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนาม MOU บึกทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างทัศนคติในเชิงบวก โดยมีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
สาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กและยาวชนที่กระทำความผิด ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟู แก่เด็กเยาวชน ที่กกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และหนึ่งในกระบวนการ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู คือการส่งเสริม สนับสนุน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจำนำไปสู่การประกอบอาชีพ หรือมีโอกาสในการศึกษาต่อหลังจากที่ได้รับการยุติคดีแล้ว
ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด มีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างทัศนคติเชิงบวก ให้ได้รับการศึกษา มีความความรู้ ความสามารถ มีอนาคตที่ดี มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี ซึ่งจะเป็นการส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู