จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 65 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 60 ราย กระจายทุกอำเภอ


วันที่ 5 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 5 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 65 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,177 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 767 ราย หายป่วยแล้ว 1,402 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,529 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 64 ราย มี อำเภอเมือง 40 ราย อำเภอภูเรือ 1 ราย อำเภอวังสะพุง 5 ราย อำเภอนาด้วง 9 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย อำเภอท่าลี่ 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 7 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 65 ราย ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 60 ราย
Cluster งานบุญแจกข้าวบ้านน้อยนาชำ จำนวน 2 ราย Cluster หมู่ที่ 2 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จำนวน 4 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 59 ราย ดังนี้ อ.เมือง จำนวน 19 ราย อ.ภูกระดึง 2 ราย อ.กูหลวง จำนวน 14 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 11 ราย อ.นาด้วง จำนวน 6 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 4 ราย อ.ปากชม จำนวน 1 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 728 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 31 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 410,514 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 381,446 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /

Related posts