(ชมคลิป)วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาล เทศบาลเมืองมจับมือเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาประชุมเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน


ที่วัดธัญญาวาส จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระครูสารกิจประยุต,ดร. เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ดร.นิสากร วิบูลชัย รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ดร.กมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ประธานชุมชนและอสม.เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน เกิดจากความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ชาวชุมชนธัญญา และเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำผ้าป่าปรับปรุงศาลาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการตนเองสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ครอบคลุมการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณโดยการใช้ภูมิปัญญาและธรรมะ ซึ่งจะมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565