หนองคาย(ชมคลิป)กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ 20 ทุน

กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ 20 ทุน ทุนละ 8,000บาท รวม 160,000บาท
วันที่ 1 ก.พ.65 ที่ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ พ.ท.พีรพัฒน์ พันสาน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ตาม โครงการพี่ทหารสานฝัน ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000บาท รวม 160,000บาท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา มีความรักเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับ ครู ผู้ปกครอง ที่ได้เห็นลูกหลาน ได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้น:ภาพ-ข่าว/ ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย