เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านห้วยยาง/บ้านภูสวรรค์/บ้านบุ่งซวย จัดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทิวทัศน์ให้สวยงาม ในพื้นที่แก่งช้างหมอบ(สถานที่แหล่งท่องเที่ยว) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เตรียมความพร้อมจัดตั้งตลาดท่าน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วย นายแสวง เคนสุวรรณ นายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายเจริญชัย คำยอด เลขานุการนายก นายสีทา ปัญญาวุฒิ ที่ปรึกษานายก นายชาติชาย คำโกน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณ ผอ.รร.บ้านบุ่งเจริญ นายสมคิด อินทร์หอม ประธานสภา นายประกาศ โคตรวันทา รองประธานสภา นายธงศิลป์ ศรีบู เลขานุการสภา นายวีระยุทธ สมใจ นายหนูกร เสียงเย็น นายปรัตมิตร ขำคม นายชาตรี บุญแพง นายจำเริญ สนธิหา นายจารึก กุลบุตร นายบุญมี แสนลา นายพรชัย โคตรวันทา นางจันทร์ลับ เจริญลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบุ่งซวย บ้านห้วยยาง บ้านภูสวรรค์
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ทิวทัศน์ให้สวยงาม บริเวณพื้นที่แก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งตลาดท่าน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) จึงได้ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทิวทัศน์ให้สวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งช้างหมอบและแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยคาดการว่า ตลาดท่าน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) จะดำเนินการจัดตั้งเปิดตลาดในเร็วๆนี้แน่นอน เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ นักท่องเที่ยวทั่วไทย