จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 96 ราย นอกพื้นที่เพียง 4 ราย กระจายเกือบทุกอำเภอ


วันที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 31 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,927 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 930 ราย หายป่วยแล้ว 988 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,848 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 50 ราย มี อำเภอเมือง 29 ราย อำเภอภูเรือ 4 ราย อำเภอวังสะพุง 9 ราย อำเภอท่าลี่ 1 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย และอำเภออราวัณ 6 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 96 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 92 ราย
Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 3ราย Cluster งานฌาปนกิจศพ บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม อ.กูกระดึง จำนวน 7 ราย Cluster งานแต่งงาน บ้านทุ่งสี่ทอง ต.ป่วนพุ อ.หนองหิน จำนวน 1 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 5 ราย
Cluster ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จำนวน 12 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 64 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 894 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 28 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 408,600 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 377,314 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย