หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ศรว.ผุดไอเดียเจ๋ง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Leave no one behind) มอบสมาร์ทโฟนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือในการเรียน online

ศรว.ผุดไอเดียเจ๋ง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Leave no one behind) มอบสมาร์ทโฟนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือในการเรียน online จำนวน 6 เครื่อง มูลค่าจำนวน 24,000 บาท

วันนี้(13 กค.64 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ผุดไอเดียเจ๋ง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Leave no one behind) มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือในการเรียน online เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากการระดมทุนของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับมือถือสมาร์ทโฟน โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงที่มีการระบาดหนักของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ผุดไอเดียเจ๋งเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือในการเรียน online เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 เครื่อง มูลค่าจำนวน 24,000 บาทโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากการระดมทุนของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับมือถือสมาร์ทโฟน มาจากการคัดกรองจากการสะท้อนปัญหาของครูจากการสอน online และจากครูที่ปรึกษานักเรียน เดินทางไปมอบให้กับนักเรียนถึงกระบันไดบ้านโดยมีนางสาวรัตนาวดี แสนยศ นางสาววนิศรา บุตรโชติ และนายวัชรินทร์ เกตุสงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูร่วมกันมอบ ภายใต้ไอเดียเจ๋ง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง( Leave no one behind)

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู