(ชมคลิป) ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ของ สกสค.ปี 2564


จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัดดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็น ที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 มค.65 ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคคลผู้มีคุณูประการต่อการศึกษา และหน่วยงานสถานศึกษา ของจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ขอให้มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้คุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะผลการสอบโอเน๊ต ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ในระดับประเทศ ในส่วนของผู้ได้รับรางวัลก็ขอให้มุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีให้คงอยู่คู่กับวิชาชีพ

โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศธจ.หนองบัวลำภู นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ดร.ภูเงิน บุตรเคน ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอให้ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานทุกสังกัด ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

สำหรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ สกสค. มีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลพฤหัสดี จำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 7 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ นางจารุณี อาจจันดา โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา นางวิไลวรรณ รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายสุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู และ นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.หนองบัวลำภู สำหรับประเภทหน่วยงานได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู