ขอนแก่น-ชป.6 จัดกิจกรรม 119 ปี กรมชลประทาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เชิญชมนิทรรการบนโลกออนไลน์

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 119 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2564 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระพุทธปุญโญภาสประสาทพร และศาลเจ้าพ่ออธิบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่สำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการทำงาน รวมถึงได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตให้มีโลหิตสำรองเพิ่มระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้โครงการชลประทานในพื้นทีรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ ทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดอาคารชลประทาน ปลูกต้นไม้ กิจกรรม 5 ส. ฯลฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กรมชลประทานได้จัดงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition 360 องศา เป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดงานนิทรรศการบนโลกออนไลน์ จาก 21 หน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานชลประทานทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “5 อ่างพวง เสริมความสมบูรณ์ เติมน้ำต้นทุน ในลำน้ำชี” นำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในลุ่มน้ำชี เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ 119 ปีกรมชลประทาน http://119year.rid.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ 13 มิถุนายน 2564 นี้

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน