จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 152 ราย นอกพื้นที่ 1 รายในพื้นที่ 151 ราย น่าเป็นห่วง คลัสเตอร์กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 24 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,939 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 811 ราย หายป่วยแล้ว 5,080 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 697 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 24 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอปากชม 2 ราย อำเภอวังสะพุง 7 ราย อำเภอด่านซ้าย 4 ราย อำเภอนาด้วง 4 รายและอำเภอเอราวัณ 6 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 152 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 1 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 151 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมืองจำนวน 2 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง จำนวน 3 ราย Cluster งานแต่งงาน บ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม 2 ราย
Cluster งานแต่งงาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 14 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง 43 ราย
Cluster ตลาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย 12 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 75 ราย รายดังนี้ อ.เมือง จำนวน 35 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 7 ราย
อ.ปากชม จำนวน 3 ราย อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 13 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 3 ราย และ อ.หนองหิน จำนวน 12 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 779 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 30 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 430 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,034 เตียง เหลือ 953 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 405,246 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 369,935 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts