ศรีสะเกษ – รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินเยียวยาโรคระบาดสัตว์ “ลัมปีสกิน” 149 ล้านบาท แก่เกษตรกร


เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารหอประชุมเกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ปี 2564 ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวนกว่า 300 คน ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายประภัตร กล่าวว่า สาเหตุที่จ่ายเงินช่วยเหลือโค-กระบือ ตายจากโรคลัมปีสกิน ล่าช้า เนื่องจาก โรคลัมปีสกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ และมีสัตว์ป่วยตายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องดูให้ละเอียดให้รอบคอบถูกต้อง และต้องทำเอกสารมากมาย ทำให้พี่น้องเกษตรกรต้องรอนานถึง 6 เดือน เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งแรกของ จ.ศรีสะเกษ ส่วนจังหวัดอื่นอีก 30 กว่าจังหวัด ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว ในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้รับงบช่วยเหลือทั้งสิ้น 149 ล้านบาท และในวันนี้เราสามารถตรวจเอกสารได้ 55 ล้านบาท ซึ่งได้โอนผ่าน ธ.ก.ส. ในวันที่ 24 ม.ค.นี้ ซึ่งเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ คือ โค-กระบือ อายุไม่เกิน 6 เดือน รับเงิน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนขึ้นไปไม่เกิน 1 ปี รับเงิน 22,000 บาท อายุ 1-2 ปี รับเงินเยียวยา 29,000 บาท หากอายุ 2 ปีขึ้นไป รับเงินเยียวยา 35,000 บาท รอบแรกจะได้เงินทั้งนี้ 55,675,000 บาท เป็นโค 2,570 ตัว และกระบือ 16 ตัว
และส่วนที่เหลือจะทยอยจ่ายเงินในรอบสัปดาห์หน้า ซึ่งทางภาครัฐมีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หากพบโค-กระบือ ป่วยเป็นโรคดังกล่าว ให้แจ้งมาทางปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อขอรับวัคซีนป้องกัน ซึ่งยังมีอยู่จำนวน 5 ล้านโดส และหากโค-กระบือ ติดเชื้อโรคลัมปีสกินตาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
ส่วนเรื่องของโรคอหิวาในสุกร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบ จำนวน 1,017 ล้านบาท สำหรับสุกรที่ป่วยตายประมาณ 3 แสนตัว ที่จะได้รับเงินเยียวยา ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน